1
Bạn cần hỗ trợ?

Trao đổi giải pháp, liên kết hợp tác điểm đến du lịch an toàn tỉnh Kiên Giang

Tại buổi gặp gỡ trao đổi giải pháp, liên kết hợp tác điểm đến du lịch an toàn tỉnh Kiên Giang. Ông Võ Tiến Thành – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp dẫn đầu đoàn công tác gồm: các doanh nghiệp Du lịch, lữ hành,… 

 


Tham gia khảo sát, trao đổi, liên kết và ký kết hợp tác phát triển du lịch an toàn. Trong buổi làm việc các doanh nghiệp du lịch Đồng Tháp cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp du lịch Kiên Giang.

 

Ông Võ Tiến Thành – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp hợp tác phát triển du lịch an toàn để vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid – 19 và hướng đến sự phát triển du lịch an toàn trong tương lai.