1
Bạn cần hỗ trợ?

Doanh nghiệp khởi nghiệp Huyện Tân Hồng

CƠ SỞ KHÔ BA KHÍA

  A: xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng    

  F: Khô cá lóc, khô cá chốt

  T: 0985.776.245             

  E: hongchuyenhndtanhong@gmail.com


CTY TNHH PHÁT TRIỂN P&K

  A: xã Tân Phước, huyện Tân Hồng

  F: Trà bồ công anh

  T: 0933.558.241             

  E: ctypkbca@gmail.com

Thời gian nhập: 05/04/2020

Số lần xem: 797