1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin liên hệ

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng sàn giao dịch Đồng Tháp. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào. Xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 

 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp

Tel: 84 277 3878389, Fax: 84 277 3853881

Email: tmdldt@hcm.vnn.vn

Website: www.dongthaptrade.com.vn