1
Bạn cần hỗ trợ?

Bản tin Thương mại Thủy sản - VASEP - 11

Chi phí đầu vào tăng không đỉnh, doanh nghiệp kinh doanh nội địa gặp khó.